شارژر هارت کامنیکیتور ۳۷۵ EMERSON Field Communicator Power Supply/Charger

موجود

فروش و تامین شارژر هارت کامنیکیتور

Power Supply/Charger for NiMH/Li-Ion

Part No.  00375-0003-0022

اطلاعات بیشتر

پارت نامبر

00375-0003-0022

توضیحات

(Power Supply/Charger for NiMH/Li-Ion (100-240 VAC